view detail

เครื่องฝานกล้วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือถอดซีลพวงมาลัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องยิงพลุกระดาษ Paper Shoot

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

ชุดอุปกรณ์กดลูกสูบแบบดิสเบรก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์คว้านเนื้อสัปปะรด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

การศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอี้จากกระดาษลูกฟูกที่เหลือใช้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสีฝัดข้าว 2012

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสาธิตอุปกรณ์ปลูกข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรมควันกำจัดมอดไม้ไผ่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟ ไคมชีวิต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

สเปรย์สารสกัดจากใบชาดับกลิ่นเท้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS