view detail

เฟอร์นิเจอร์สุดประหยัด X2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอดประกอบ-แหนบรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอด-ประกอบลูกหมากปีกนกรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

มีดกรีดยางพาราR 2012

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตีดอกหญ้าไม้กวาด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ไม้แหย่ไข่ไฮเทค V.1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เหล็กปืนเสา 2012

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

เหล็กมัดลวดผูกเหล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

การออกแบบและสร้างเครื่องเก็บเมล็ดข้าวเปลือก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

หลาปั่นด้ายอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เกลี่ยหน้าแผ่นแป้งโรตีสายไหมเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตรวจเช็คขั้วหลอด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS