view detail

เครื่องหั่นอเนกประสงค์ version 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปอกกระเทียม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

ตู้รับซื้อกระป๋องอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

หัวแร้งเคลื่อนที่ไร้ควัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าปลอดภัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ชุดไมค์ลอยแบบกระเป๋าถือ เวอร์ชั่น 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

ตู้ลดกลิ่นรองเท้า เวอร์ชั่น 3

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

สิ่งประดิษฐ์ หนังสือผ้า KIDS

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผ่าไม้ไผ่แบบอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแยกฝากระป๋องกาแฟทูอินวัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุม เปิด – ปิด หลอดไฟด้วยแท็บเล็ต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

กล้องวงจรปิดเตือนภัยติดรถยนต์ 3G

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS