view detail

อู๋แอ่งน้ำเย็นฉ่ำชื่นใจ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เย็นประหยัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้กายภาพบำบัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

ชาใบกำลังเสือโคร่ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

หัวหมุนเอนกประสงค์พลังงานธรรมชาติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

Natural Lips (ลิปสติกจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกวนสีโป๊ว ( A mixing putty )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเวอร์ชั่น 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

กรงนกจากฝาพัดลมและชุดอุปกรณ์ฝึกขันเสียงร้อง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกวนสีโป๊ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยกรอกน้ำดื่ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS