view detail

อุปกรณ์เหลาไม้ไผ่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อบำบัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์คว้านเนื้อสัปปะรด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

รถตีเส้นสนาม 2 ระบบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือถอดซีลพวงมาลัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั่นลูกตาล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

สบู่สมุนไพรนมแพะจากผลกระบก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ตู้เย็นเคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์จุดธูปมหัศจรรย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

รถพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Car)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

บันไดกรีดยางพารา V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS