3719 page(s) 44623 record(s)
view detail

เครื่องทดสอบขั้วหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

ตัวถอดประกอบเล็บวาล์วรถจักรยานยนต์กึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

ชุดแจ้งเตือนผู้ป่วยระยะไกล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานสับปะรดโรงงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟหัตถลีลา พัฒนาผ้าไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์นาฬิกา "ศรีคราม" Sri Khram Antique Clock Products.

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

โคมแขวนสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและผ้าทอเกาะยอ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

หมวกแฟชั่น 2 in 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เปลือกส้มโออบกรอบรสปลาหมึก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

หัวเชื้อ SW (Siam weed) ไล่แมลงศัตรูพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์สารควบคุมการเจริญเติบโตสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกประเภทหัว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

Phring Phraw Wax ครีมขัดรองเท้า ผงถ่านไบโอชาร์จากเปลือกมังคุด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
3719 page(s) 44623 record(s)