3108 page(s) 37295 record(s)
view detail

Clean Oyster : สร้างความมั่นคงให้ผู้ผลิต สร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้บริโภค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ หยิบ ตัด อเนกประสงค์ (Multi purpose Scissors)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

จังหวัดกระบี่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นช่วยเคลื่อนย้ายคิ้วถนน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

มีดกรีดยางตัดไม่หัก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำฝามะพร้าวน้ำหอม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

จังหวัดชลบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หมวกกันน็อคบูลทูธพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปลอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์หว่านปุ๋ย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำข้าวคั่ว 2 IN 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจสอบหัวฉีดแก๊สโซลีน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Safe for Start

ประเภท องค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

จังหวัดนครปฐม

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Smart Helmet

ประเภท องค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
3108 page(s) 37295 record(s)