view detail

เครื่องย่อยเศษกิ่งไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์กำจัดสิ่งอุดตันในท่อ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS