2386 page(s) 28628 record(s)
view detail

เครื่องเปิดปิดพัดลมอัตโนมัติตามอุณหภูมิ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

จังหวัดชุมพร

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

เครื่องซีลผักสูญญากาศด้วยพลังแรงดันน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

ทุ่นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเลสำหรับอนุรักษ์แนวปะการัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประดับเศษผ้ายีนส์(Aceessories)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

กรรไกรฉลาด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้นั่งจากเปลือกไข่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

จังหวัดชุมพร

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปอกลูกตาลอ่อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยปูเตียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพันลวดเกือกม้าสำหรับรองรับถ้วยน้ำยางพาราแบบต่อเนื่อง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำบัวไม้ทูอินวัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ตู้บริจาคธูปเทียนอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยทอดหมูแกงเกายุก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
2386 page(s) 28628 record(s)