4329 page(s) 51939 record(s)
view detail

เครื่องอบพริกแห้งระบบความร้อนหมุนเวียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

คันฉ่องหัตถศิลป์ลายทอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจักสานงานกระจูด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

นาฬิกามยุราภิรมย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

MU TE’ LU

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารแมวผ่านแอปพลิเคชัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ระบบตรวจจับความง่วงผ่านดวงตาและส่งสัญญานเตือน ระหว่างขับขี่รถยนต์โดยใช้ Raspberry Pi

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ระบบบริหารร้านค้าออนไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เกมหลีกเพื่อรอด DISTANCING SURVIVAL

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

น้ำมันเขียวดอกกรรณิการ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ยาหม่องสมุนไพรลาเวนเดอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ทรายแมวมีสุข

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
4329 page(s) 51939 record(s)