3719 page(s) 44623 record(s)
view detail

เครื่องตรวจวัดและกำจัดฝุ่นควัน PM 2.5 อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตไฟฟ้าอุโมงค์น้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสไลด์มันทอดกรอบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

กายอุปกรณ์กายภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุชนิดแผ่น (Panel Moving)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นเคลื่อนย้ายกระถางปูนซีเมนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์พันสายยึดโยงสำหรับติดตั้งลูกถ้วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องย่างข้าวเหนียวสามเหลี่ยม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมเกมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับเทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง "น้องจุกผจญภัย"

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเตือนภัยระดับน้ำขังบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
3719 page(s) 44623 record(s)