2388 page(s) 28651 record(s)
view detail

แครกเกอร์ข้าวเพื่อสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

แกนสับปะรดอบแห้งเคลือบฟิล์มเมล็ดขนุน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

จังหวัดสงขลา

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดระดับการหายใจคู่กล้ามเนื้อมัดเล็กV.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยตรวจเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

จังหวัดระนอง

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ส่องเชื้อโรคเพื่อวินิจฉัยโรค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยตัดถ่างด้วยมือโยก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

สัญญาณเตือนอันตรายจากทางข้ามรถไฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

สแกนก่อนสตาร์ท

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเปิดปิดพัดลมอัตโนมัติตามอุณหภูมิ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

จังหวัดชุมพร

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

เครื่องซีลผักสูญญากาศด้วยพลังแรงดันน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
2388 page(s) 28651 record(s)