3108 page(s) 37295 record(s)
view detail

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

กังหันน้ำ All in one รักษ์โลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ตู้นึ่งอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) (U-save 2) (Ultrasonic atomizing & vapourizing equipment V.2)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสูบน้ำพลังงาน 2 ระบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคั่วเเละกระเทาะเปลือกถั่วลิสง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

ชุดฝึกทักษะสเต็ปเท้า กีฬาแบดมินตัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ดันขาตั้งรถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

โลชั่นน้ำซาวข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอดถุงมือติดเชื้อแบบปิด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเตือนเด็กติดในรถ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ล็อคคันเกียร์และขาตั้งข้างรถจักรยานยนต์ เวอร์ชั่น 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
3108 page(s) 37295 record(s)