4329 page(s) 51939 record(s)
view detail

เครื่องตรวจปัสสาวะเพื่อสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

บลัชออนจากเปลือกผลแก้วมังกร (Dragon Fruit Blus)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

แบบจำลองมินิสมาร์ทฟาร์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

Farm Of The Future

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

พอเพียงฟาร์ม Phor Phiang Farms

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือพิเศษถอดหัวเพลาขับหน้ารถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเติมน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง สำหรับกายภาพบำบัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทอดระบบควบคุมด้วยความถี่ไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์รับส่งยาและเวชภัณฑ์แบบกึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์ส่งยาผู้ป่วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยคัดกรอง COVID-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
4329 page(s) 51939 record(s)