2388 page(s) 28651 record(s)
view detail

รถเกี่ยวข้าวพอเพียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

ชนะเลิศ, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์รูดรวงข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

เรือรดน้ำในร่องสวนบังคับวิทยุ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
view detail

4 Rows Rice Transplanter

ประเภท การประกวดการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
view detail

Thai Rice Product

ประเภท การประกวดการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

Riceberry Body Scrub

ประเภท การประกวดการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงเพาะเห็ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

การศึกษาและสร้างรถสามล้อไฟฟ้าเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

รถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ BP1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องขายถุงยางอนามัยและผ้าอนามัยอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมโรงเรือนระบบปิดแบบอัตโนมัติ V2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
2388 page(s) 28651 record(s)