4329 page(s) 51939 record(s)
view detail

ซอสปลาเค็มปรุงรสสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

วาล์วน้ำอัตโนมัติเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบปั้มออกซิเจนบ่อปลาด้วยพลังงานเเสดงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทดสอบไดเร็กคอยล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ตู้เพาะเห็ดฟางอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

เบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ขาไมค์ปรับระดับความสูงผ่านสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ ป้องกันโควิด 19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำความสะอาดพื้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกรอกน้ำอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ดัดเหล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
4329 page(s) 51939 record(s)