3720 page(s) 44630 record(s)
view detail

ระบบช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมการล้างมือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจจับ แจ้งเตือน และลดฝุ่นละออง (PM2.5) ในอากาศด้วยเทคโนโลยีนาโนควบคุมโดย IOT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมตรวจข้อสอบด้วยระบบสแกนนิ่ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

ป้ายแสดงที่จอดรถด้วย IP camera

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแจ้งเตือนไฟป่าระยะทางไกลผ่านระบบ LoRa ควบคุมการทำงานผ่าน IOT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ระบบใบรายงานผู้ตัดสินฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ภาพโมเสกไม้ (wood mosaic)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ศาสตร์ศิลป์ลิ่มไม้ จากลายผ้าล้านนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ใบลานตระการตา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รางวัล Honor Awards, รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เศษกระป๋องไร้ค่า สู่อัตลักษณ์แห่งล้านนา บูรณฆฎะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

โห่ ฮัน จือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
3720 page(s) 44630 record(s)