3432 page(s) 41177 record(s)
view detail

รถเข็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ(ทางการเดิน)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น น้ำร้อนอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟฟ้าภายในบ้าน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพและควบคุมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องยนต์พลังงานถ่าน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิใต้โครงหลังคา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟถนนพลังงานร่วม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมไฟส่องสว่างทางเดินและอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ด้วยสมาร์ทโฟนและรีโมทคอนโทรล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำความสะอาดมีดโป๊ v.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำไอติมหลอดควบคุมผ่านมือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยจับชิ้นงานลงยาสี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
3432 page(s) 41177 record(s)