รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค ปรุะจำปี 2561
ผู้ประสานงานสามารถขอรหัส โดยไปที่หน้า login http://thaiinvention.net/invention/ เลือกเมนู ลืมรหัส ป้อนอีเมล์ของท่านที่อยู่ในหน้านี้ เลือกประเภทเป็น เจ้าหน้าที่ อศจ ภาค ระบบจะส่งรหัสผ่านกลับมาให้ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับ ให้แจ้งไปที่ admin@thaiinvention.net
ลำดับ ภาค ชื่อ - นามสกุุล สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันทึ่จัดการแข่งขัน สถานที่ วันสุดท้ายของการแก้ไขรายละเอียดผลงาน ระดับ ภาค
1. กลาง นายธำรงค์ สว่างเดือน วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 0819274580 Thumrong_atc@hotmail.com 5 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562-28 ธ.ค. 2561 15:00:00
2. กลาง นายเริงศักดิ์ เข็มทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 0991955955 Krerngsak@gmail.com 5 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562-28 ธ.ค. 2561 15:00:00
3. ตะวันออกเฉียงเหนือ นายชัชวาล ลุนพุฒ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0804143978 chutchawalee@gmail.com 24 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561โรงแรมเพชรรัตน์ การเด้น17 ธ.ค. 2561 16:30:00
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ นายจิรายุทธ แก้วอาสา วิทยาลัยเทคนิคเลย 0863687743 Kchimicro312@gmail.com 24 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561โรงแรมเพชรรัตน์ การเด้น17 ธ.ค. 2561 16:30:00
5. ตะวันออกเฉียงเหนือ นายอาคม ปาสีโล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 0834647155 arkom_leo@hotmail.com 24 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561โรงแรมเพชรรัตน์ การเด้น17 ธ.ค. 2561 16:30:00
6. ตะวันออกเฉียงเหนือ นายบัณฑิต ยิ้มน้อย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 0867199521 byn_tech@hotmail.com 24 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561โรงแรมเพชรรัตน์ การเด้น17 ธ.ค. 2561 16:30:00
7. ตะวันออกและกทม. ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล วิทยาลัยเทคนิคระยอง 0885564151 kpadipat@hotmail.com 9 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง7 ธ.ค. 2561 00:00:00
8. ตะวันออกและกทม. นายชุมพล ขัดเกลา วิทยาลัยการอาชีพแกลง 0957625156 tochumpol@gmail.com 9 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง7 ธ.ค. 2561 00:00:00
9. ตะวันออกและกทม. นายเรวัฒน์ เอี่ยมจินตนากิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0992359295 drrewatt@windowslive.com 9 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง7 ธ.ค. 2561 00:00:00
10. เหนือ ว่าที่ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0819604504 aoiood@gmail.com 4 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค เชียงใหม่27 พ.ย. 2561 00:00:00
11. เหนือ นายอัศวิน ข่มอาวุธ วิทยาลัยการอาชีพสอง 0818831959 adsawin63@gmail.com 4 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค เชียงใหม่27 พ.ย. 2561 00:00:00
12. เหนือ นายมงคล ธุระ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0819615016 mongkol_thura@yahoo.com 4 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค เชียงใหม่27 พ.ย. 2561 00:00:00
13. ใต้ นายทวีศักดิ์ หนูทิม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0810845613 taveesak45613@gmail.com 11 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล11 ม.ค. 2562 18:00:00
14. ใต้ นายพงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0897981520 pyuk1981@gmail.com 11 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล11 ม.ค. 2562 18:00:00
15. ใต้ นายณรงค์ หวังอีน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 0862811722 narong13654@hotmail.com 11 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล11 ม.ค. 2562 18:00:00