รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค ปรุะจำปี 2563
ผู้ประสานงานสามารถขอรหัส โดยไปที่หน้า login http://thaiinvention.net/invention/ เลือกเมนู ลืมรหัส ป้อนอีเมล์ของท่านที่อยู่ในหน้านี้ เลือกประเภทเป็น เจ้าหน้าที่ อศจ ภาค ระบบจะส่งรหัสผ่านกลับมาให้ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับ ให้แจ้งไปที่ admin@thaiinvention.net
ลำดับ ภาค ชื่อ - นามสกุุล สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันทึ่จัดการแข่งขัน สถานที่ วันสุดท้ายของการแก้ไขรายละเอียดผลงาน ระดับ ภาค
1. กลาง นายสมภพ สมประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 1234567890 sompopCver@gmail.com 11 พ.ค. 2564 - 13 พ.ค. 2564อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี7 พ.ค. 2564 16:30:00
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ นายอาคม ปาสีโล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 0834647155 arkom_leo@hotmail.com 8 พ.ค. 2564 - 10 พ.ค. 2564อาชีวศึกษาจังหวัดเลย4 พ.ค. 2564 16:30:00
3. ตะวันออกเฉียงเหนือ นายจิรายุทธ แก้วอาสา วิทยาลัยเทคนิคเลย 0863687743 Kchimicro312@gmail.com 8 พ.ค. 2564 - 10 พ.ค. 2564อาชีวศึกษาจังหวัดเลย4 พ.ค. 2564 16:30:00
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุรชัย เหล่าไชย วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 0637811855 SURAZOOCHAI@gmail.com 8 พ.ค. 2564 - 10 พ.ค. 2564อาชีวศึกษาจังหวัดเลย4 พ.ค. 2564 16:30:00
5. ตะวันออกเฉียงเหนือ นายพิชญะ พรมลา วิทยาลัยเทคนิคเลย 0885638269 pichaya.promla@gmail.com 8 พ.ค. 2564 - 10 พ.ค. 2564อาชีวศึกษาจังหวัดเลย4 พ.ค. 2564 16:30:00
6. ตะวันออกและกทม. นายสมภพ สมประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 1234567890 sospopEEC@gmail.com 30 เม.ย. 2564 - 2 พ.ค. 2564อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง26 เม.ย. 2564 16:30:00
7. เหนือ นายกิตติธัช ตันมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0843662496 kittithat.t@ovec.moe.go.th 5 พ.ค. 2564 - 7 พ.ค. 2564อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย1 พ.ค. 2564 16:30:00
8. เหนือ ว่าที่ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0819604504 aoiood@gmail.com 5 พ.ค. 2564 - 7 พ.ค. 2564อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย1 พ.ค. 2564 16:30:00
9. เหนือ นายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมธี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0655923924 ponglampa1975@gmail.com 5 พ.ค. 2564 - 7 พ.ค. 2564อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย1 พ.ค. 2564 16:30:00
10. ใต้ นายสมภพ สมประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 1234567890 sompopsouth@gmail.com 6 พ.ค. 2564 - 8 พ.ค. 2564อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช2 พ.ค. 2564 16:30:00